Informacja o dniu wolnym

Na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Białymstoku ustala sie dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy wszystkim pracownikom wykonującym obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i prokuraturach rejonowych okręgu białostockiego. W zamian za dzień 24 grudnia 2018 r. wolny od pracy, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

PO VII WB 233.3.2018

Ogłoszenie
o przetargu publicznym

na sprzedaż samochodu osobowego

 

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach:

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

PO VII WB 233.3.2018

Ogłoszenie
o przetargu publicznym

na sprzedaż samochodu osobowego

 

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach:

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

PO VII WB 233.3.2018

Ogłoszenie
o przetargu publicznym

na sprzedaż samochodu osobowego

 

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach:

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2017r. r.

PO VII WB 221.1.2018

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r. Poz. 831) Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje o  działaniach  zrealizowanych w zakresie efektywności energetycznej w 2017 r. w obszarze okręgu białostockiego, zgodnych z art. 6 ust.2 w/w ustawy.

Pełny tekst informacji w załączniku:

 

PO VII WB 221.1.2018