Śledztwo o sygn..: PO I Ds.31.2016 dotyczące przestępstw związanych z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku nadzoruje śledztwo PO I Ds. 31.2016 dotyczące przestępstw związanych z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. W toku postępowania prokurator przy współdziałaniu z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ujawnił, że na terenie kilku miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim prowadzono handel zwierzętami, pomimo że administratorzy tych targowisk nie zgłosili zamiaru organizowania targów właściwym Powiatowym Lekarzom Weterynarii. Prokurator uznał, że organizatorzy targów mogli dopuścić się popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 85 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku z czym wyłączył w siedmiu przypadkach materiały dotyczące tych czynów zabronionych i przekazał Policji w celu przeprowadzenia stosownych postępowań w sprawach o wykroczenia.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nadal toczy się co do pozostałych wątków objętych śledztwem. Dotychczas zarzuty przedstawiono trzem podejrzanym, którzy dokonywali obrotu zwierzętami naruszając przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Podejrzani zasadniczo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

 

Marek Czeszkiewicz – p.f. Prokurator Okręgowy w Białymstoku