Akt oskarżenia w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela Zakładu Poprawczego w Białymstoku - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

W dniu 15 lutego 2019 roku Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. oskarżonemu o to, że:

w dniu 06 sierpnia 2018 roku i 03 września 2018 roku na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętym zamiarem wypowiadał pod adresem wychowawczyni groźby karalne, polegające na grożeniu wyżej wymienionej uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, przy czym w dniu 06 sierpnia 2018 roku groźby wypowiadał trzymając w ręku nóż kuchenny, a groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę że zostaną spełnione, 
tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk
w dniu 10 września 2018 roku na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego w osobie nauczyciela w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że kilkakrotnie zadał uderzenia drewnianą deską w głowę, a następnie uciskał za szyję, w wyniku czego pokrzywdzony doznał utarcia naskórka głowy, co spowodowało naruszenie czynności narządu jego ciała na czas nieprzekraczający dni7, 
tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
w dniu 10 września 2018 roku na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117 dokonał uszkodzenia mienia, w ten sposób, że w nieustalony sposób potłukł obudowę ekranu komputera stacjonarnego, uszkodził zewnętrzną obudowę jednostki centralnej komputera oraz klawiaturę, czym spowodował straty w wysokości 672 złotych na szkodę Zakładu Poprawczego w Białymstoku, 
tj. o czyn z art. 288 § 1 kk
Paweł K. nie przyznał się do popełnienia czynu polegającego na grożeniu wychowawczyni. Wyjaśnił, iż wypowiadał jedynie słowa wulgarne, które nie były jednak skierowane do żadnej konkretnej osoby. Jednocześnie przyznał się, iż w dniu 10 września 2018 roku dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych i do zniszczenia mienia. W tym zakresie skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego stosowany był wobec Pawła K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnienie zarzuconych mu czynów grozi mu kara pozbawienia wolności w łącznym wymiarze do 10 lat.

Rejestr zmian dla: Akt oskarżenia w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt