Rachunki Bankowe - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

I. Rachunki sum depozytowych realizowanych przelewem:

 1. Rachunek sum depozytowych PLN

  Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 50 1130 1059 0017 3383 5490 0004
 2. Rachunek sum depozytowych USD

  Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 77 1130 1059 0017 3383 5490 0003

 3. Rachunek sum depozytowych EURO

  Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 07 1130 1059 0017 3383 5490 0002

II. Rachunek konta dochodów (opłaty za kserokopie) realizowanych przelewem:

 1. Narodowy Bank Polski Oddział Białystok: 05 1010 1049 0017 8822 3100 0000

III. Rachunki sum depozytowych dla wpłat gotówkowych:

Informujemy, iż zastępcza obsługa kasowa do dokonywania wpłat gotówkowych z tytułu zabezpieczeń i poręczeń majątkowych prowadzona jest na rzecz Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku przez Bank Pekao S.A. na niżej podane rachunki wirtualne:

 1. Wpłaty gotówkowe PLN nr konta: 80 1240 6957 0111 0000 0000 2012
 2. Wpłaty gotówkowe USD nr konta: 66 1240 6957 0787 0000 0000 0377
 3. Wpłaty gotówkowe EURO nr konta: 42 1240 6957 0978 0000 0000 0474

W blankietach dowodów wpłaty gotówkowej w Banu Pekao S.A. w miejscu odbiorcy wpisuje się: Bank Gospodarstwa Krajowego

Wpłaty gotówkowe należy dokonywać:

 1. W Banku Pekao S.A. na rachunki wirtualne ( pkt. III )
 2. W innych instytucjach finansowych należy dokonywać bezpośrednio na rachunki prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego ( pkt. I ).

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt