Obsługa osób niepełnosprawnych - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
  • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Dostęp do budynku odbywa się od strony parkingu wewnętrznego, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wjeździe na teren parkingu znajduje się oznaczony domofon do ochrony, aby pracownik ochrony poinformował w jaki sposób osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku lub ewentualnie udzielił jej pomocy w dotarciu do budynku. Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Transport odbywa się za pomocą dźwigu platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

mapa-niepelnosprawni-po-bialystok

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pani Joanna Ratyńska - Kierownik Sekretariatu – tel. 85 74 87 101

  • Prokuratury Rejonowe w Białymstoku

Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy dostosowany do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami osób niepełnosprawnych również na wózkach. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I i III piętrze.

mapa-niepenosprawni-pr-bialystok

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pani Iwona Żobel - pracownik administracji – tel. 85 66 56 790

  • Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim

Pomieszczenia prokuratury znajdują się w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Transport odbywa się za pomocą dźwigu platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez prokuraturę znajdują się na III kondygnacji. Budynek nie posiada wind. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w części zajmowanej przez Sąd Rejonowy.

mapa-niepenosprawni-pr-bielsk-podlaski

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pani Grażyna Nawrocka-Żarska - Kierownik Sekretariatu – tel. 85 73 12 880

  • Prokuratura Rejonowa w Sokółce

Pomieszczenia prokuratury znajdują się w budynku Sądu Rejonowego
w Sokółce. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Transport odbywa się za pomocą dźwigu platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez prokuraturę znajdują się na III kondygnacji. Budynek nie posiada wind. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w części zajmowanej przez Sąd Rejonowy.

mapa-niepenosprawni-pr-sokolka

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pani Małgorzata Kułak - Kierownik Sekretariatu – tel. 85 72 29 960

  • Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych na wózkach odbywa się od frontu budynku poprzez część zajmowaną przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, gdzie zlokalizowana jest winda od poziomu „0” do poziomu wszystkich kondygnacji. Dostęp do prokuratury odbywa się na poziomie parteru przez drzwi łączące Starostwo Powiatowe
z częścią budynku wynajmowaną przez Prokuraturę Rejonową. Po dotarciu windą na poziom parteru, należy udać się do pracownika Punktu Obsługi Klienta w Starostwie, który powiadomi pracownika ochrony prokuratury o potrzebie wpuszczenia osoby niepełnosprawnej przez drzwi łączące starostwo z prokuraturą. Wewnątrz prokuratury dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru W części zajmowanej przez prokuraturę brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka znajduje się w części należącej do Starostwa Powiatowego.

mapa-niepenosprawni-pr-siemiatycze

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pani Katarzyna Trzaskowska-Osmulska - kierownik sekretariatu – tel. 85 65 65 940

  • Prokuratura Rejonowa w Hajnówce

Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku, gdzie zlokalizowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach na wszystkie kondygnacje jest umożliwiony poprzez dźwig osobowy. Pomieszczenia zajmowane przez prokuraturę znajdują się na II i III kondygnacji.
W budynku toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I i II piętrze.

mapa-niepenosprawni-pr-hajnowka

Nr telefonu pracownika udzielającego wsparcia:

Pan Łukasz Samosiuk - Kierownik Sekretariatu – tel. 85 65 65 390

Dodatkowo do każdej lokalizacji załączono mapę obrazującą dostęp do poszczególnych budynków zajmowanych przez prokuratury.

Opracował:

Hanna Małgorzata Kulińska

Rejestr zmian dla: Obsługa osób niepełnosprawnych

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt