Prokuratura okręgowa - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Organy i osoby oraz ich kompetencje

Prokuraturą Okręgową w Białymstoku kieruje Prokurator Okręgowy Andrzej Purymski. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej, prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. Do kompetencji Prokuratora Okręgowego należą sprawy organizacyjne, kadrowe, skargowe, tajne, wojskowe i obronne. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nad pracą Inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcą Prokuratora Okręgowego jest prokurator Andrzej Stelmaszuk. Do kompetencji Zastępcy Prokuratora Okręgowego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Wydziałem I Śledczym kieruje naczelnik Adam Białas. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa w sprawach o poważne przestępstwa z uwagi na podmiot lub przedmiot zdarzenia. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje naczelnik Łukasz Janyst. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone do prowadzenia organom Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym kieruje naczelnik Alicja Derpołow. Do jej kompetencji należą czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem prokuratury okręgowej, opracowywanie harmonogramu pracy prokuratury okręgowej, planowanie wizytacji, lustracji i badań oraz branie udziału w tych czynnościach w niezbędnym zakresie, czynności w sprawach kadrowych wszystkich pracowników prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

W ramach wydziału IV Organizacyjno - Sądowego funkcjonuje Dział Postępowania Sądowego, którym kieruje Kierownik Działu Pani Ewa Minor - Olszewska. Do głównych zadań działu należy udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych, udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, oraz w sprawach o wykroczenia w postępowaniu administracyjnym, wykonawczym i o ułaskawienie.

Wydziałem VII Budżetowo - Administracyjnym kieruje dyrektor. Do jej kompetencji należy kierowanie wydziałem i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego działania prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu.

Audytor wewnętrzny Daniel Ambrożej. Do jego kompetencji należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Funkcję kierownika sekretariatu pełni Joanna Ratyńska. Do jego kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.

Funkcję starszego inspektora do spraw biurowości pełni Halina Kardasz. Do jej kompetencji należy wykonywanie kontroli biurowości prokuratur okręgu białostockiego.

Funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pełni Aneta Łapińska. Do jej kompetencji należy zapewnianie i kontrola ochrony informacji niejawnych.

Funkcję starszego inspektora do spraw obronnych pełni Ryszard Fudała. Do jego kompetencji należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności.

Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Bożena Załuska. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w prokuraturze okręgowej oraz koordynuje pracą oddziałów kancelarii tajnych w podległych jednostkach rejonowych.

Inspektor Ochrony Danych Ryszard Fudała wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu białostockiego.

Obszary działania Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

Obszary działania Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

  • PR w Hajnówce
  • PR w Siemiatyczach
  • PR w Bielsku Podlaskim
  • PR w Sokółce
  • PO w Białymstoku
  • PR Białystok Południe
  • PR Białystok Północ
  • PR w Białymstoku

Rejestr zmian dla: Prokuratura okręgowa

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białystoku
Wytworzył:
iart
Opublikował:
iart
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białystoku
Wytworzył:
iart
Opublikował:
iart
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt